<

MONITORING CUTI
Tahun : 2019
No. Nama/NIP JUMLAH CUTI CUTI DIAMBIL SISA
TYL THI JML JAN FEB MAR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
                                 
1 TUMPANULI MARBUN, SH., MH 6 12 18 3                     15
19650325 199212 1 001
2 AMINUDDIN, SH.,MH. 4 12 16       3               13
19650903 199203 1 003
3 BUNGARAN PAKAPAHAN, SH, MH 0 12 12                       12
19750123 200012 1 001
4 YOFISTIAN, S.H. 5 12 17       5               12
19771113 200312 1 001
5 JIMMY HENDRIK TANJUNG, S,H. 0 12 12                       12
19791103 200312 1 001
6 ADEK NURHADI, S.H. 0 12 12 2 1                   9
19801121 200312 1 001
7 DINI NUSROTUDINIYAH.ARIFIN., S.H. 0 12 12                       12
19780928 200502 2 001
8 NASIB SAGALA SH 0 12 12 1 1                   10
19621231 198303 1 068
9 ROMLI, S.H. 4 12 16 5                     11
19590811 198003 1 001
10 ASNAWI, S.H., MH 6 12 18 1 1                   16
19700408 199103 1 006
11 HILMI ARFAN, S.T. 5 12 17                       17
19780205 200604 1 005
12 GLORIA EKARINI H , S.Psi 6 12 18                       18
19740819 200604 2028
13 ARIS PURNAMA 6 12 18                       18
19600112 198003 1 001
14 MUHAMMAD ADIR, SH 6 12 18   1                   17
19650101 198803 1 002
15 TERUNTUNG 6 12 18                       18
19640307 198503 1 006
16 MUHAMMAD 4 12 16 4   3                 9
19651109 199103 1 011
17 YUSNI RINI 0 12 12 1                     11
19720130 199203 2 004
18 SUDIONO, S.H. 6 12 18                       18
19721024 199303 1 003
19 JUNAIDI, S.H. 12 12 24                       24
19681013 199303 1 002
20 AHMAD ROZALI 6 12 18 2                     16
19720118 199203 1 003
21 SIGIT MUSTOFA, S.H. 6 12 18                       18
19891003 200904 1 001
22 ARYONO DIGDO PRABOWO, ST 6 12 18     1                 17
19910309 201503 1 003
23 ANTONIUS 6 12 18                       18
19861024 200604 1 001
24 YUNIANTO 6 12 18                       18
19820616 201212 1 003
25 GIBSON SITOMPUL 6 12 18                       18
19820620 201212 1 002