PROFIL AGEN PERUBAHAN PENGADILAN NEGERI BANGKO TAHUN 2023

     
Nama                : Hendri Dunand, S.H.                                       
NIP                : 197111081994031001
Pendidikan                : S.1
Golongan                : III/d
Jabatan                : Panitera Muda Pidana
Tempat Lahir                : Kerinci
Tanggal Lahir                        : 08 November 1971

SK PENETAPAN AGEN PERUBAHAN SEMESTER 2