Laporan Keadaan Perkara Tahun 2023

Januari 

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Laporan Keadaan Perkara Tahun 2022

Januari 

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Laporan Keadaan Perkara Tahun 2021

Januari 

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

 

 

Laporan Keadaan Perkara Tahun 2020

Januari 

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember